Skrivebordet - Teater HÜndholdt - Foto Sõren Meisner -7199
Foto: Søren Meisner